Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Etažna lastnina

Storitve > Etažna lastnina

Etažna lastnina

house

Etažna lastnina je:

  • lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ali
  • posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe

V primeru objekta v katerem deluje več zaključenih funkcionalnih enot – (stanovanj ali poslovnih prostorov) s pomočjo etažne lastnine uredimo pravno stanje med posameznimi enotami.

Etažno lastnino v objektu je potrebno urediti zaradi opravljanja pravnih poslov, ki se nanašajo na eno izmed enot v objektu z večimi enotami. Npr:

  • Nakup ali prodaja nepremičnine
  • vpis zastavnih pravic, hipotek, služnosti na stanovanje ali poslovni prostor
  • uveljavljanje subvencij za študentska stanovanja ali drugače subvencionirana stanovanja ali za namene prijave izvajanja dejavnosti v objektu

GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK