Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Kataster stavb

Storitve > Kataster stavb

Kataster stavb

house

Vpis stavbe v kataster stavb

Je uradna državna zbirka podatkov o stavbah in delih stavb, kar je osnova za vpis v Zemljiško knjigo in nastanek etažne lastnine.
Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.

Prvi vpis stavbe v kataster stavb se izvede po končani gradnji, ko se hkrati opravi tudi vpis stavbe v zemljiški kataster.
Novogradnji se določi identifikacijsko številko in na podlagi vloge tudi hišno številko. Če je večstanovanjska, se uredi etažna lastnina.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK