Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Zakoličenje objekta

Storitve > Zakoličenje objekta

Zakoličba

house

Zakoličba objekta je opredeljena kot prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.
Geodet zakoliči objekt in izdela zakoličbeni načrt, če stanje na terenu omogoča zakoličenje v skladu z gradbenim dovoljenjem.

Na željo stranke zakoličimo objekt na postavljene profile.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK